فول پک آموزش FreeRTOS
21%

فول پک آموزش FreeRTOS

1,180,000تومان
فول پک آموزش FreeRTOS فول پک FreeRTOS شامل 2 دوره آموزشی زیر می باشد. دوره آموزش FreeRTOS با STM32 دوره…
دوره آموزش سیستم عامل بلادرنگ Free RTOS با آردوینو
13%

آموزش سیستم عامل FreeRTOS با آردوینو

437,000تومان
آموزش سیستم عامل FreeRTOS با آردوینو سیستم عامل ها ( RTOS ها )  در امبدد سیستم ها انواع مختلفی دارند،…
آموزش آردوینو Arduino یادگیری در عمل
100%

آموزش عملی آردوینو Arduino به زبان ساده

60000 – رایگان!

آموزش عملی آردوینو Arduino به زبان ساده برای یادگیری پلتقرم آردوینو، از امکانات خود آردوینو استفاده می کنیم و به…