آموزش زبان برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها
25%

آموزش برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها – بخش اول

860,000تومان
آموزش برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها - بخش یک برای تعامل با میکروکنترلرها، آموزش زبان برنامه نویسی C برای…