آموزش زبان برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها
26%

آموزش برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها – بخش اول

579,000تومان
آموزش برنامه نویسی Embedded C برای میکروکنترلرها - بخش یک برای تعامل با میکروکنترلرها، تسلط به زبان برنامه نویسی C…